Dr. Stien - Dr. Lynn || Tel: 015/65.83.24

Veel gestelde vragen

 


 

Ik heb symptomen! Moet ik getest worden?

Je moet getest worden op het Coronavirus bij volgende nieuw ontstane symptomen: (deze regels gelden voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar)

A/ Minstens één van volgende hoofdsymptomen:

OF

B/ Minstens twee van volgende symptomen:

OF

C/ Verergering van chronische hoest/kortademigheid (bij bv asthma, COPD,..) zonder andere oorzaak

 

Ik heb geen koorts, moet ik dan getest worden?

Het Coronavirus komt heel vaak voor zonder koorts, als je dus één van de hoofdsymptomen of twee van de andere symptomen hierboven vermeld hebt, moet je getest worden

 

Waar en hoe gebeurt zo’n Coronatest?

De testen worden afgenomen in het Coronapunt, dat is een test- en triagecentrum, opgericht door de huisartsen van Mechelen en omstreken tijdens de Coronacrisis.

Het Coronapunt bevindt zich aan het Sint-Maartenziekenhuis, naast de Spoedgevallendienst. 

Je kan nu zelf een afspraak maken in het Coronapunt, stuur daarvoor een mailtje naar beide dokters (lynn@huisartsenpraktijkpasbrug.be en stien@huisartsenpraktijkpasbrug.be) met je telefoonnummer, dan proberen we zo snel mogelijk contact op te nemen via mail of telefoon. We bezorgen je dan een CTPC code, waarmee je een afspraak kan maken op www.coronapuntmechelen.be

 

Moet ik in quarantaine als ik symptomen heb?

Ja, totdat het resultaat van je test gekend is, moet je in quarantaine. Je huisgenoten moeten niet mee in quarantaine, tenzij de kans heel groot is dat je positief zal testen.

 

Hoe kom ik aan het resultaat van mijn Coronatest?

Volg zelf je resultaat op via www.mijngezondheid.belgie.be, log in met je e-ID of itsme-app, of installeer de Coronalert app en geef de code door in het Coronapunt als de test wordt afgenomen, dan krijg je het resultaat in je app. Als je positief test, bellen we je op om wat meer uitleg te geven.

Probeer ons zo weinig mogelijk telefonisch te storen, we proberen de telefoonlijn zo veel mogelijk vrij te houden voor dringende medische problemen! Als je belt, bel dan tijdens het beluurtje, dagelijks van 12u tot 13u.

Gemiddeld duurt het 24u tot 48u voor de testresultaten gekend zijn.

 

Ik ben in contact geweest met iemand die positief getest is, wat moet ik nu doen?

Dat hangt ervan af of het een hoog-risico contact of een laag-risico contact was

Hoog-risico contact: contact waarbij het risico op besmetting hoog is

Laag-risico contact: contact waarbij het risico op besmetting laag is 

Bij een hoog-risico contact moet je vanaf het laatste nauwe contact (= dag 0) 10 dagen in quarantaine en moet je getest worden op dag 1 en dag 7. Blijf tot 14 dagen na het risicocontact voorzichtig in je contacten en contacteer ons (bij voorkeur via mail) als je symptomen zou ontwikkelen!

!Belangrijk! Hou afstand als een huisgenoot besmet raakt! Als er geen afstand gehouden kan worden met de besmette persoon, worden de huisgenoten pas op dag 1 en dag 7 na het aflopen van de quarantaine van de besmette persoon getest. Hun quarantaine loopt dan vanaf de dag van de positieve test van de besmette persoon tot en met dag 10 na het aflopen van de quarantaine van de besmette persoon. Als er tijdens de quarantaineperiode andere huisgenoten positief testen, begint de quarantaine van 10 dagen opnieuw.

Bij een laag-risico contact hoef je niet getest te worden en moet je niet in quarantaine, maar wees de 2 weken na het contact wel voorzichtig in je contacten en wees waakzaam voor symptomen.

Heb je symptomen na een nauw contact met een COVID-19 besmet persoon? Dan moet je wel getest worden en in quarantaine gaan!

 

 

Ik ben op reis geweest, wat moet ik nu doen?

Iedereen die langer dan 48u in het buitenland geweest is, moet een Passenger Locator Form en een zelfevaluatiedocument invullen. Indien uit het PLF en het zelfevaluatiedocument blijkt dat je terugkeert uit een rode zone en mogelijk risico op besmetting hebt gelopen, zal je een sms krijgen met de vraag om je te laten testen op dag 7 en 10 dagen in quarantaine te gaan. Meer info over reizen vind je hier

 

Ik ben positief getest op COVID-19, wat nu?

Als je positief test, moet je 10 dagen in quarantaine. De quarantaine stopt ten vroegste 10 dagen na de start van de symptomen EN als je 3 dagen koortsvrij bent EN er beterschap is van de ademhalingssymptomen.

Verwittig je contacten (ga 2 dagen voor de aanvang van symptomen terug) en vraag ze contact op te nemen met de huisarts. Je zal gecontacteerd worden door het contact tracing center.

 

Wat met kinderen jonger dan 6 jaar?

Kinderen jonger dan 6 jaar hoeven niet getest te worden bij symptomen, enkel indien ze zo ziek zijn dat ze moeten opgenomen worden in het ziekenhuis OF als het resultaat impliceert dat er verdere maatregelen genomen moeten worden om nauwe contacten te beschermen (bv een risicopatiënt in het gezin)

 

Wat met kinderen ouder dan 6 jaar?

Kinderen die voldoen aan de gevalsdefinitie (bij symptomen (zie vraag 1) of bij een hoog-rsisicocontact) moeten wel getest worden. Tot het resultaat van de test gekend is, moet het kind in quarantaine blijven. Als de test negatief is, mag het kind terug naar school als het genezen is. Als de test positief is, mag het kind pas terug naar school na 10 dagen quarantaine EN als het 3 dagen koortsvrij is.